Table 1

Patient characteristics

All (n=1045)Men (n=794)Women (n=251)P value
Age, years56.4±13.555.1±13.960.3±11.5<0.001
BSA, m21.99±0.222.05±0.191.81±0.20<0.001
Hypertension, n (%)438 (41.9)330 (41.6)108 (43.0)0.682
Diabetes, n (%; n=583)52 (8.9)36 (8.5)16 (10.1)0.553
Dyslipidaemia, n (%)133 (12.7)100 (12.6)33 (13.1)0.819
CABG, n (%)51 (4.9)47 (5.9)4 (1.6)0.006
Phenotype
 RL, n (%)769 (73.6)590 (74.3)179 (71.3)0.634
 RN, n (%)169 (16.2)122 (15.4)47 (18.7)
 LN, n (%)11 (1.1)9 (1.1)2 (0.8)
 2-sinus, n (%)96 (9.2)73 (9.2)23 (9.2)
Valve disease
 Aortic valve stenosis, n (%)696 (66.6)491 (61.8)205 (81.7)<0.001
 Aortic valve insufficiency, n (%)276 (26.4)252 (31.7)24 (9.6)<0.001
 Dilatation only, n (%)73 (7.0)51 (6.4)22 (8.8)0.205
Aortic dimensions*
 Annulus, cm2.6±0.4 (n=768)2.7±0.4 (n=574)2.3±0.3 (n=194)<0.001
 Sinus of Valsalva, cm3.7±0.6 (n=887)3.8±0.6 (n=666)3.3±0.6 (n=221)<0.001
 Sinotubular junction, cm3.1±0.6 (n=660)3.3±0.6 (n=492)2.8±0.6 (n=168)<0.001
 Ascending aorta, cm4.2±0.8 (n=919)4.2±0.8 (n=694)4.0±0.8 (n=225)0.581
Aortopathy
 Any dilatation, n (%; n=1003)351 (35.0)284 (37.3)67 (27.8)0.007
 Ascending phenotype, n (%)271 (27.0)208 (27.3)63 (26.1)0.725
 Root phenotype, n (%)19 (1.9)18 (2.4)1 (0.4)0.058
 Root extended, n (%)61 (6.1)58 (7.6)3 (1.2)<0.001
  • *P values adjusted for BSA and age.

  • BSA, body surface area; CABG, coronary artery bypass grafting; LN, left-non-coronary fusion; ; RL, right–left fusion; RN, right-non-coronary fusion.