Table 4

Medication at discharge for all patients with STEMI

MedicationAll STEMIs
Thiazide diuretic, n (%)81 (2)
Loop diuretic, n (%)903 (23)
Spironolactone, n (%)34 (1)
Aldosterone antagonist210 (5)
Angiotensin inhibitor, n (%)3357 (86)
β blocker, n (%)3174 (81)
Statin, n (%)3442 (88)
Aspirin, n (%)3476 (89)
Warfarin, n (%)161 (4)
Thienopyridene, n (%)3407 (87)
  • STEMIs, ST-elevation myocardial infarction.